ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Can Horrac

 

Carrer Major, 12

Fou construït en el primer terç del segle XX. Es un dels pocs edificis de Campanet on s'observen característiques del modernisme popular. El seu promotor estudià a Barcelona i, en aquesta ciutat, degué conèixer l’obra dels arquitectes modernistes catalans. A Can Horrac hi va haver una apotecaria.

Casa de tres plantes entre mitgeres.

L’enfront, simètric, és fet als baixos amb peces de pedra viva geomètricament punxegudes i, la resta de la façana, referida simulant un paredat de capserrat. A banda i banda, unes faixes amb peces de marès recorren tot al llarg de la casa. Ornamenten la façana, entre les obertures i davall la cornisa, uns esglaonaments sortints de marès

fent un ritme de triangles inversos. Una línia d'imposta marca la separació entre el primer pis i el segon. El frontis acaba en una cornisa amb motllures.

Hi ha dues obertures per planta: un portal i una finestra a la planta baixa, dues finestres balconeres al primer pis i dues finestres més a l'últim. Les obertures, que no són exactament quadrangulars, fan unes línies còncaves en els angles superiors i són emmotllades amb faixes de marès molt marcades. Es tracta d'arcs deprimits

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors