ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > POUS, ABEURADORS, MOLINS I SÍNIES


MOLÍ DE CAN PERE DES POLL

 

Molí de vent aiguarder construït a finals del segle XIX o a principis del segle XX.

Es troba molt prop del molí i sínia de Monnàber Nou, just passat el torrent de Comafreda. A més, el molí, està dins l’antic rafal del Pla de Tel, zona de poblament medieval, on s’hi edificà, en el segle XIII, l’església de Sant Miquel.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors