ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > POUS, ABEURADORS, MOLINS I SÍNIES


MOLí I SÍNIA DE MONNÀBER NOU

 

El molí de vent aiguader i la sínia foren construïts a finals del segle XIX. Aquest sistema, combinat, permetia treure aigua amb força animal quan s’aturava de bufar el vent i regar l’hort de Monnàber Nou.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors