ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Posada de Maçana

 

Plaça Major

El casal apareix documentat en el segle XVI com a posada de la possessió de Maçana i conserva l'arxiu familiar dels Bennàsser de Maçana, propietaris de la possessió fins a principis del segle XX, en què desapareix la línia masculina d'aquest llinatge

Casa de dues plantes i porxo que ocupa una parcel·la rectangular.

La façana, de línies molt sòbries, és simètrica, referida i de color groguenc. La part baixa és folrada de pedra viva. L'edifici acaba en una cornisa de quart bocell.

A la planta baixa, s'obre un portal rodó amb brancals de pedra. A banda i banda, finestres faixades de marès. A pis noble, damunt el portal, hi ha un balcó –més aviat petit– amb barana de barrots. A cada un dels costats, trobam primer, una finestra rectangular faixada de marès i després un finestró atrompetat. Al porxo, hi ha tres finestrons rectangulars.

La façana posterior té dues plantes i porxo i acaba en una rústica canal de teules. Presenta tres obertures per planta, mantenint la sobrietat de la façana principal. Destaquen les finestres de la planta noble, rectangulars, amb l’ampit molt tret i amb grans trencaaigües a damunt.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors